Ilgar MAMEDOV - "Sudcovská komisia FIE pracovala spoločne veľmi dobre"

V novembri v Lausanne bolo posledné zasadnutie Komisie rozhodcov FIE, ktorá v decembri Kongresu Medzinárodnej šermiarskej federácie FIE podá správu za uplynulý Olympijský cyklus. O zasadnutí informoval korešpondenta ICF "Pre budúcnosť šermu", ruský zástupca Komisie Rozhodcov Ilgar Mamedov . - V decembri bude Kongres FIE, ktorý bude zároveň volebný, budú volený nových členovia komisií a výkonného výboru.

 • Aké otázky boli prediskutované na poslednom zasadnutí Rozhodcovskej komisie, ktorá pracovala v rokoch 2008 - 2012?
  " - Prediskutovali sme otázku spôsobu rozhodovania na Olympijských hách v Londýne zo strany divákov a televíznych divákov. Nie všetci členovia rozhodcovskej komisie mali možnosť pracovať priamo na OH v Londýne, niektorí z nich sledovali zápasy v televíziii. Všimli si, že niektoré rozhodnutia rozhodcov boli oneskorené, a to žiaľ kazilo športový zážitok pre divákov. Rozhodca sa pred vynesením rozhodnutia na dlhú dobu zamýšlal, chodil sa pozerať na monitor, ktorý stojí v blízkosti planše. V publiku vznikal dojem, že rozhodca si nie ste istí pri vykonávaní svojej práce. Pred štyrmi rokmi, keď sme boli zvolení do komisie rozhodcov, sme hovorili o tom, že monitor musí byť z blízkosti planše odstránený, rozhodca pri planši sa musí rozhodnúť bezodkladne, monitor mal ostať len pri videorozhodcovi. Keď rozhodca ktorý rozhoduje zápas premýšľa dlho, stratí emocionálne vnímanie toho, čo sa na planši dialo. Okrem toho, časté prehrávanie akcií na videu má veľmi rušivý vplyv, najmä v šabľi. Ak sa rozhodca mýlil, športovec má príležitosť ho vyzvať aby sa pozrel akciu ešte raz u vieorozhodcu. Rozhodcovská komisiia je presvedčená, že monitor od planše je potrebné odstrániť, toto stanovisko potvrdili aj olympijské hry. "
 • Na ešte aké nedostatky v rozhodovaní poukázala olympiáda?
  Povedal by som, že jedným z kľúčových prvkov pri výbere rozhodcov pre konkrétne zápasi jendotlivcov alebo družstiev je elektronické losovanie. Dovoľte mi vysvetliť, čo to je. Na rozhodovanie semifinále a finále bolo potrebné vybrať päť alebo šesť kandidátov, z ktorých počítač vyberie rozhodcu pre konkrétny zápas. Nie vždy majú kandidáti rovnakú kvalifikáciu a skúsenosti rozhodovať, povedzme, semifinále zápas o "bronz" alebo o "zlato." My v komisii veľmi dobre vieme, kto môže skutočne profesionálne odrozhodovať finálový zápas. Ale počítaču nerozkážeš. Bolo by logické žrebovanie rozhodcov robiť oddelene pred semifinále, oddelene pred zápasom o tretie miesto a oddelene pred finálovým zápasom. Uvediem príklad: je veľmi dobrý profesionálny rozhodca z Francúzska, ale zástupca tejto krajiny sa prebojoval do semifinále a rozhodca nemohol byť zahrnutý do zoznamu kandidátov na finálový zápas. Francúzsky pretekár, alebo družstvo v semifinále prehrá, teda bude šermovať o tretie miesto, prečo nemôže zástupca Francúzska rozhodovať finálový zápas? Existujú aj iné nuansy. Napríklad, počítač nemôže detekovať, že neutrálny sudca z povedzme, Nemecka väčšinu svojho života prežil v inej krajine, a preto je nelogické, aby rozhodca mohol rozhodovať zápas, v ktorom šermuje zástupca krajiny, v ktorej rozhodca vyrastal. Alebo vieme, že rozhodca sa v osobnom živote priaelí s niektorím športovcom, v zápase kde šermuje dotičný športovec ani tento rozhodca nebude neutrálny. Ale na akúkoľvek zmenu ponímania musíme zmeniť oficiálne pravidlá FIE.
 • Padli v Lausanne aj otázky nesúvisiace s Olympijskými hrami?
  Prediskutovali sme otázku delegovania rozhodcov na Svetové poháre a Grand Prix súťaže v januári-februári 2013, pretože nová Komisia bude zvolená až v decembri, svoju prvú schôdzu bude mať v januári, teda až na začiatku roka, bude mať prvé stretnutie sezóny. Preto Výkonný výbor FIE požiadal Komisiu rozhodcov, aby ešte v tejto starej zostave určila rozhodcov, ktorí budú rozhodovať súťaže FIE v januári a februári.Taktiež sme určili po dve súťaže na každom kontinente, na ktorom môžu rozhodcovia, ktorí zložili skúšky a dostali rozhodcovskú kategórie "P" mohli rozhodovať a získať kategóriu "B". Dávnejie sa stávalo, že systém súťaží na rôznych kontinentoch neumožňoval rozhodcom v poskytnutej časovej lehote odrozhodovať dve turnaje, a preto boli nútení skladať rozhodcovské skúšky znova.".
 • Boli aj neaké príjemné udalosti pre rozhodcov zaposledné štyri roky?
  Na svojom poslednom zasadnutí, všetci členovia komisie vyjadrili vďačnosť prezidentovi FIE Alisherovi Usmanovovi za ocenenie rozhodcov a pre pochopenie významu a zložitosti tejto práce. Predseda poskytol odmenu pre "Najlepšieho rozhodcu vo fleurete", "Najlepšieho rozhodcu v šabľi" a "Najlepšieho rozhodcu v korde," ktorú každoročne v priebehu štyroch rokov ocenení rozhodcovia dostávali. Ako ocenenie práce rozhodcov v roku 2012 Usmanov ponúkol odmenu nielen pre jedného v každej kategórii, ale pre troch najlepších rozhodcov roka. Komisia pre pána prezidenta FIE Alishera Usmanova prirpavila zoznam týchto rozhodcov. ".

Ako vy hodnotíte prácu Rozhodcovskej komisie? Bol to kolektív rovnako zmýšľajúcich ľudí?.
Na našej prvej spoločnej práci ktorou boli Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Belfaste (UK) sa vyskytli problémy, padli ťažké otázky, ktoré sme prediskutovali, prijali rozhodnutia, čo malo za následok že v ďalších rokoch našej práce neboli žiadne problémy. Mali sme veľké šťastie, že komisia, ktorej členovia boli z rôznych krajín a kontinentov, bola veľmi príjemná, súdržná. A my všetci sme hovorili rovnakým jazykom - jazykom šermu.

Článok prevzatý zo stránky Ruského šermiarskeho zväzu "www.rusfencing.ru"