Kristián FORGÁCH oslavuje v týchto dňoch sedemdesiatiny. ___________________________________/3.4.2020/

V týchto dňoch oslavuje krásne 70. narodeniny prezident Klubu šermu Šamorín - Kristián FORGÁCH. Kristián je členom šamorínskeho klubu od prvopočiatkov. Najprv ako pretekár, skoro 50 rokov ako tréner a súčasne predseda, neskôr ako prezident klubu.

ServiceImg
  • Počas aktívnej činnosti patril k pretekárom, ktorí zahájili úspešné ťaženie šamorínskych šermiarov na Československých planšoch.
    Bol jedným z prvej generácie úspešných pretekárov šamorínskeho klubu a stál pri kolíske šamorínskeho šermu. Začínal fleuretom, ale jeho hlavnou zbraňou bola šabľa.
  • Vo svojich spomienkach v knihe Desaťročia šamorínskeho šermu píše "Všetci začínali fleuretom, len potom nasledovala šabľa. Tá mi viac sedela, viac som ju cítil. Šabľa je najkrajšia, najtechnickejšia, najveľkolepejšia, je vrcholom šermu. To je pravá maďarská zbraň". Svoje prvé víťazstvo v tejto disciplíne dosiahol na Veľkej cene Bratislavy ako 19. ročný. Spomína "Zvíťazil som nad všetkými pretekármi kategórie juniorov, medzi inými aj nad bratmi Vršeckými z Prahy". Kristián šermoval skoro dve desaťročia (1962-1981). Vroku 1979 sa stal majstrom Československa v šabli v súťaži družstiev a to vo farbách Dukla Olomouc. Po roku ako reprezentant Šamorína skončil tretí ale medzi jednotlivcami.
ServiceImg
  • Na svoje šermiarske úspechy nadviazal ako fundovaný tréner, pokračujúc v šľapajách svojho otca, zakladateľa klubu Oszkára Forgácha.
  • U Kristiána bola okrem výkonnostného rastu svojich zverencov vždy dôležitá aj výchova k čestnosti a hodnotám života. Viedol svojich zverencov, ktorých bolo za skoro 50 rokov vyše 200, k životu v športovom duchu, k fair play a v neposlednom rade ich motivoval k dosahovaniu vrcholných výsledkov.
  • Za jeho trénerskej a prezidentskej činnosti dosiahli jeho zverenci, alebo zverenci jeho zverencov, mnoho desiatok titulov Majstrov Československa a Slovenska, tituly víťazov Svetového pohára junioriek a juniorov, finálové umiestnenia na Majstrovstvách sveta kadetov a kadetiek.
  • Kristián FORGÁCH do dnešného dňa aktívne pôsobí v Klube šermu Šamorín ako tréner a prezident klubu, ktorý svoje odborné poznatky odovzdáva mladej generácii. Je vzorom a priatelom nielen ostatným trénerom a funkcionárom klubu, ale aj všetkým súčasným a minulým pretekárom a členom.

K životnému jubileu mu prajeme veľa zdravia, šťastia a športových úspechov!