Šerm je umenie!

Takto charakterizoval šerm Klub šermu v Osztrihome

- ŠERM JE UMENIE! Každý športovec si myslí, že jeho šport je najkrajší, najťažší a tak to má aj byť.Práve tak sme na tom aj mi šermiari, veríme a vyznávame, navyše sme o tom presvedčení, že neexistuje krajší šport ako šerm. Prevažná väčšina pohybov mnohých športov sa dá nájsť aj v pohyboch všedného dňa, ale ani jeden šermiarsky pohyb sa medzi nimi nenachádza. Každý jeden pohyb, súhru pohybov rúk a nôh, sa treba naučiť niekedy aj fádnym, dlho trvajúcim, ťažkým drilom aby sme dokázali dať súperovi zásah tak, aby sme súčasne zásah neobdržali.
Prejde dlhý čas kým sa z niekoho stane pretekár - šermiar, ale tento čas nejde nazmar, okrem toho, že sa sa adept naučí šermovať toto obdobie ho formuje aj po ľudskej stránke. Aby sa stal šermiarom bude potrebovať výdrž, cieľavedomosť, pracovitosť, odriekanie, rozum, reflexy, rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, odvahu, šikovnosť , úctu voči súperovi, voči trénerovi a nie v poslednom rade aj úctu voči zbrani! Preto tvrdíme, že šerm je viac ako šport je to UMENIE!
Šerm ťa naučí vytrvalosti, pravidelnosti, ako obstáť na planši a aj v bežnom živote. Rozvíja fyzické dispozície, pozornosť, cieľavedomosť, umenie robiť rozhodnutia, a to všetko tak, že popritom umožní využiť aj vrodenú súťaživosť. Šerm je úpolovým športom, ale nielen silní, fyzicky zdatní športovci ju môžu robiť na vysokej úrovni, pretože o dobrom vylsledku nerozhoduje jediný faktor ale súhra mnohých dovedností: prešibanosť, dobrý manažnemt nečakaných situácií, rýchlosť, výbušnosť, reflex, cit pre rytmus-tempo to všetko ovplyvňuje dosiahnutý výsledok.
Chcel by si si to vyskúšať? Priťahuje ťa súťaženie? Si rýchly, bystrý a múdry? Chcel by si dosiahnuť výborné športové výkony?
Potom šerm je tvojim športom!
Spoznaj pravidlá, nauč sa najdôležitejšie pohyby šermu! Uchop ozajstnú zbraň, obleč sa do šermiarskeho mundúru, nasaď si šermiarsku masku a príď medzi nás do KLUBU ŠERMU v Šamoríne.


A VÍVÁS MŰVÉSZET!

Minden versenyző a saját sportágát vallja a legszebnek, legnehezebbnek és ez így van rendjén. Ugyanígy vagyunk ezzel mi a vívók is, hisszük és valjuk, sőt meg vagyunk győződve róla, hogy nincs szeb sport, mint a vívás. A legtőbb sportág mozgásanyagának nagy része megtalálható a mindennapi életben,de a vívásnak egyetlen mozdulata sem. Minden mozdulatot, a kéz és a láb munkájának öszhangját, néha unalmas hosszú, fáradságos munkával kell megtanulni, azt hogy úgy adjunk találatot, hogy közben ne kapjunk.
Sok idő kell ahhoz, hogy valakiből versenyző legyen, de ez az idő emberformáló. Kell hozzá kitartás, akaraterő, szorgalom, lemondás, ész, reflex, gyorsaság, állóképesség, bátorság, ügyesség és tisztelet az ellenfél, a mester, és nem kevésbé a fegyver iránt! Ezért mondjuk mi hogy a vívás "MŰVÉSZET!".
A vívás a te sportod!
A vívás megtanít a helytállásra, kitartásra, rendszerességre a páston, és azon kivül is. Fejleszti a fizikumot, a figyelmet, az akaraterőt, döntéshozó képességet, mindezt úgy, hogy a velünk született versengési vágyunkat is kielégíti.
A vívás küzdősport, de nem csak az erős fizikumúak űzhetik, hiszen a gondolkodás a váratlan helyzetek kezelése, a gyorsaság mind befolyásolja a vívó teljesítményt.
Szeretnéd te is kipróblni? Vonz a versenyzés? Fürge vagy és gyors észjárású? Szeretnél kiemelkedő sport eredményeket elérni?
Akkor a vívás neked való!
Ismerd meg a szabályokat, tanuld meg a vívósport legfontosab mozdulatait! Fogj a kezedbe valódi sportfegyvert, ölts magadra vívóruhát, húzz a fejedre vívómaszkot és GYERE TE IS VÍVNI!
Beiratkozás a Somorjai Vívóklubba szeptemberben első két hetében. Szeretettel várunk